Theorie Examen

Wat wordt getoetst?

Momenteel: theorie-examen bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Gevaarherkenning: 25 vragen, 13 of meer goed
  2. Verkeersregels en wetten: 30 vragen
  3. Verkeersinzicht / risico's: 10 vragen, 35 of meer goed in de laatste 2 onderdelen

De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op grote TV-monitoren. De vragen kun je ook meelezen. Het goede antwoord kun je geven door middel van drukknoppen in de tafel.

 

Meenemen theorie-examen

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart)

 

Download
CBR Theorie-examen service document
In het CBR theorie-examen servicedocument wordt aan de hand van de onderwerpen A t/m Z een vrij gedetailleerde beschrijving gegeven van zaken waarover in de audiovisuele theorie-examens (verkeer) vragen kunnen worden gesteld. Het is een verdere uitwerking van wat in de wet en de diverse ministeriële regelingen is bepaald. Per punt is aangegeven op welk niveau het CBR de stof bevraagt.
theord-431.pdf
Adobe Acrobat document 517.4 KB

De uitslag 'geslaagd' voor je theorie-examen is anderhalf jaar geldig. Doe je theorie-examen dus niet te lang voor je praktijkexamen.

 

Je auto theorie examen kun je hier via mijn.cbr.nl aanvragen. Let op je hebt je DigiD nodig.